Nicole花藝教室|浪漫紫色花盒DIY-flower arrangement boxes

Nicole花藝教室|浪漫紫色花盒DIY-flower arrangement boxes

Hello, 我係have a nice flower 的nicole 今天教大家插一盒浪漫紫色的花盒 送人做禮物也很得體 首先,我們預備一個正方形的盒 放入花泥後,便可以插花了 你見我一開始的時候,先插情人草、香豌豆作為襯底 然後加入法國無忘我,桔梗 插花盒的重點是 花與花之間有不同的色調 例如桔梗是深紫色 旁邊就要加入淺紫色的豌豆花作為對比 淺紫配深紫, 深紫配淺紫色 整體效果不會太單調 我在右下角加入了蒙娜麗莎 在蒙娜麗莎旁邊就加入淺紫色的豌豆花 花與花之間你看到有綠色的尤加利葉 可以中和花盒全紫色的色調 在這個時候我開始加入滿天星 令盒內有種閃閃發光的感覺 到最後階段,,你看到在盒的邊緣位置都要加入襯花 只要填滿到看不到花泥就可以了 這個花盒就差不多完成了 是否很簡單呢 你都快點來試整

How to Arrange a Bouquet of Flowers

How to Arrange a Bouquet of Flowers

Hi I’m Krystal from Snowberry Botanicals. Today we’re going to learn how to make a bouquet the Headwaters way. So, today the bouquet we are making is made exclusively from Headwaters blooms. Start by selecting a couple spurts of foliage. Kind of start creating a little bit of a circular motion with everything you use….

Happy Falloween – Etched Wine Bottle Floral Display – How To Tutorial

Hi everyone, Leanne Bunny-chan here and today we are making a etched wine bottle that says Happy Falloween and has a floral arrangement. Let’s see how it goes. Okay so if you’ve watched any of my other videos on glass etching then you know that you need to clean off your glass with some window…

Flower Decoration Ideas|HOW TO Design LOTUS Flowers Arrangement ? 32

Flower Decoration Ideas|HOW TO Design LOTUS Flowers Arrangement ? 32

xin chào cả nhà, rất vui được gặp lại cả nhà đang vào mùa sen nở rất là rộ cho nên tôi sẽ chia sẻ cho cả nhà cách cắm một bình hoa sen…thì đây là sen trắng đây gọi là búp sen…búp rất là xinh để mà lựa sen được tươi thì cả nhà…

Copyright © 2019 The Hoodia Cactus. All rights reserved.